Seba-Data Elektronik AB

Skandinaviens ledande leverantör av vägnings- och faktureringsprogram för Asfalt, Betong, Grus, Makadam- och Återvinningsbranschen.

Vi levererar helhetslösningar till branscher där driftsäkerhet och funktionalitet är avgörande för en produktiv arbetsdag.

Produkter Kontakta oss Fjärrhjälp

Mjukvara

Kärnan i vår verksamhet är modulbaserade System Makadam. Där finns vägning, fakturering, order / transportledning och betongorder / följesedelshantering.

Hårdvara

Våra robusta och beprövade uteterminaler finns i flertalet utföranden. Till dessa erbjuder vi tillbehör som bommar, kameror, trafikljus, telefoner, stordisplayer mm.

Support

Vi förstår vikten av att uppnå en så störningsfri arbetsmiljö som möjligt. Därför får ni vanligtvis tala direkt med huvudansvarig programmerare / tekniker.