Installation utförd 1997.

Seba-Data grundades 1981 av Christer Sellin och Lars Boström som då var studenter vid Lunds Tekniska Högskola.

Affärsidén var att utveckla vägnings/faktureringsystem för Grus o makadam-, Asfalt- och Betongbranchen. Idag har vi över 450 installationer i Norden samt Estland och Lettland. Av dessa anläggningar är mer än 250 utrustade med uteterminaler från Seba-Data.

Kunderna är allt från stora koncerner till små företag som finns på en enda plats. Kontor finns i Ängelholm och i Göteborg.