System Makadam

Kärnan i vår verksamhet är det modulbaserade programmet Makadam som kan användas till flertalet uppgifter inom Asfalt, Betong, Grus, Makadam- och Återvinningsbranschen.

Flera av modulerna har möjlighet att samagera dvs skicka information mellan sig, men ett antal går även att köra på egen hand.

Skulle ni vilja ha mer information är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Modulerna

Välj en modul eller scrolla ned för information om samtliga.

Vägning

Vägningsmodulen erbjuder ett överskådligt och lättanvänt gränssnitt där all huvudsaklig funktionalitet är samlad under en enskild flik. Programmet har kortkommandon för praktiskt taget alla funktioner för att snabba på inmatning.

Vanligtvis sker koppling gentemot vår uteterminal. Men man kan även kommunicera direkt med ett våginstrument. Detta är ett alternativ vid vägning i lastmaskin eller täkter med mindre trafik.

Mer information
Fakturering

Faktureringsmodulen kan hämta följesedlar från övriga moduler. Därefter kan man prissätta dessa och generera fakturor, bokföringsunderlag, statistik mm.

Det är även möjligt att skicka fakturorna direkt som e-faktura samt e-postfaktura (PDF). Bokföringstransaktionerna kan överföras till alla marknadsledande externa bokföringssystem.

Mer information
Order och transportledning

Modulen är tänkt att användas på orter där en gemensam ordercentral tar emot order som berör flera anläggningar av kross/asfaltverk eller betongstationer.

Centralen fungerar som spindeln i ett nät och fördelar ut order till lämplig anläggning. Funktionalitet finns för bland annat uppföljning av ordrar, lagerstatus på olika anläggningar mm.

Mer information
Betongorder / följesedelshantering

Betongmodulen erbjuder möjlighet att registrera samt tidsplanera ordrar.

Det finns även inbyggd funktionalitet för att koppla samman modulen med processdatorsystem. Då kan vår mjukvara förse processdatorn med instruktioner hur blandningen ska expedieras för att därefter få en följesedel i retur.

Mer information
Laboratoriemodul

Laboratoriemodulen är framtagen enligt metodbeskrivningarna för Grusmaterial och Betongballast.

Programmet tar emot viktvärden och räknar ut resultatet för bland annat kornfördelning, finhetsmodul, krossytegrad, korndensitet, flisighetstal, sprödhetstal, slipvärde, fuktkvot och slamhalt.

Mer information